Leikkiminen

Tärkeintä on vapaa, mielikuvituksellinen leikki. Lapset leikkivät erilaisilla luonnonmateriaaleista tehdyillä leluilla ja tarvikkeilla. He rakentavat mahtavia lattialeikkejä, majoja sermeistä ja lakanakankaista, roolileikkejä erilaisine roolivaatteineen, kotileikki ja nukkejen hoito on mieluista. Roolivaatteet ovat käytössä joko eläinleikkeihin tai muihin roolileikkeihin. Kotileikki tarjoaa mahdollisuuden hoivata nukkevauvoja ja tehdä leikissä kodintöitä. Autot, junat ja laivat nivoutuvat erilaisiin tarinoihin leikeissä. Leikkiaikana jokainen huone on täynnä pienryhmien leikin ääntä ja riemullisia leikin elämyksiä. Leikki muovaa koko lapsen kehitystä.

  • Lapset leikkivät hyvin ja paljon, koska steinerpedagogiikka painottaa toiminnassaan vapaata ,mielikuvitus leikkiä kaikissa mahdollisissa tilanteissa niin sisällä kuin ulkona.
  • Leikille on annettava aikaa ja mahdollisuus jokaisessa päivässä
  • Leikki muovaa lapsen kehitystä kaikilta eri osa-alueilta
  • Leikki on aina lapselle vapaaehtoista, leikkiin ei voi pakottaa. Aloite lähtee lapsesta, luovaa leikkiä
  • Leikki edistää myöhempää oppimiskykyä
  • Leikkirauha, jokainen leikkii ikätasonsa ja kehityksensä mukaista leikkiä