Leikkiminen

Leikin kautta lapsi oppii ja kehittyy koko ajan. Lapset leikkivät erilaisilla luonnonmateriaaleista tehdyillä leluilla ja tarvikkeilla. He rakentavat mahtavia lattialeikkejä, majoja sermeistä ja lakanakankaista, roolileikkejä erilaisine roolivaatteineen, kotileikki. Roolileikeissä mieluisimpia ovat eläinleikit, keiju- ja prinsessa/ prinssi leikit, erilaiset ammattiroolit. Kotileikki tarjoaa mahdollisuuden hoivata nukkevauvoja ja tehdä leikissä kodintöitä. Autot, junat ja laivat nivoutuvat erilaisiin tarinoihin leikeissä. Leikkiaikana jokainen huone on täynnä pienryhmien leikin ääntä ja riemullisia leikin elämyksiä. Leikki muovaa koko lapsen kehitystä.

  • Lapset leikkivät joka päivä, steinerpedagogiikka painottaa toiminnassaan vapaata mielikuvitusleikkiä kaikissa mahdollisissa tilanteissa niin sisällä kuin ulkona.
  • Leikille on annettava aikaa ja mahdollisuus arjessa
  • Leikki muovaa lapsen kehitystä kaikilta eri osa-alueilta
  • Leikki on aina lapselle vapaaehtoista, leikkiin ei voi pakottaa. Aloite lähtee lapsesta ja leikki on luovaa toimintaa
  • Leikki edistää myöhempää oppimiskykyä
  • Leikkirauha, jokainen leikkii ikätasonsa ja kehityksensä mukaista leikkiä