Rytmit

Viikkorytmissä on päivän tekeminen mietitty siten, että se tukee lapsen kehitystä. Emme tee asioita ajan vietteeksi, vaan lapsesta ja hänen tasostaan lähtevästi.

  1. Maalaus on märkäpaperimaalausta, jossa lapsi saa elää ja kokea värimaailmaa omalla tavallaan. Maalauksessa lapsi saa lähteä seikkailulle värimaailmaan. Värit ovat nestemäisiä ja siten ne mahdollistavat vahvan elämyksen maalaamisesta. Lähdetään väreistä liikkeelle, ei muodosta. Piirtäminen on erikseen. Maalauksessa lapsi saa kokea onnistumisen iloa, koska jokainen osaa maalata omanlaisensa taideteoksen, ilman suorittamisen paineita. Maalaus on hyvää sosiaalista harjoitusta. Maalaamme pienryhmissä/ toimintaryhmissä. Maalaus parantaa myös keskittymiskykyä ja antaa lapselle iloa kokeilemisen innostamana.
  2. Piirtämisessä käytämme mehiläisvahavärejä. Piirtämisessä lapsi aivan eri tavalla kehittää silmän ja käden yhteistyötä. Hahmottaa muotoja .Jokainen lapsi piirtää oman ikätasonsa mukaisia piirustuksia. Lapsi piirtää omaa kehitystään.
  3. Muovailussa on käytössä mehiläisvaha muovailuvahat. Lapsen muotovoimat saavat sorminäppäryydellä loihtia erilaisia ihmisiä, eläin- tai satuhahmoja, riippuen kulloisestakin vuodenajasta tai teemasta.  Myös muovaillessa on tärkeää, että jokainen lapsi saa toteuttaa omaa näkemystään ja kehitystään.
  4. Leipomisessa pääsevät myös toteutumaan lapsen muotoilemisen taidot. Leipomispäivänä leivomme usein pullaa jälkiruoaksi. Lettipullien teko on eskareiden suosikki. Eri vuodenjuhlat antavat myös erilaisia aiheita pullan leipomiseen, sekä tietenkin joulupiparit kuuluvat jo perinnekasvatukseen. Leipominen juurruttaa lasta arkeen ja perinteeseen.
  5. Retkipäivä tukee luontokasvatusta isommilla lapsilla, kuten eskareilla ja viskareilla. Luonnossa liikkuminen ja oleminen, leikkiminen lisää lapsen liikkumisen mahdollisuuksia eri tavalla kuin piha-alueella. Ympäristön hahmottaminen ja siellä olevat erilaiset elementit kuuluvat luontoon. Myös tutkiminen ja elämän ihmettely toteutuu hyvin retkien lomassa.
  6. Musiikki kuuluu päiväkodissamme jokaiseen päivään. Erilaiset laulut eri hetkiin rauhoittavat lasta ja luovat turvallisuutta ja iloa päivään. Lapsi on helppo tavoittaa pienellä laululla tai jopa pienen kellon helähdyksellä. Eri vuodenajat antavat paljon mahdollisuuksia pitkin vuotta laulaa erilaisia lauluja lasten kanssa. Myös erilaiset soittimet kuuluvat arkeen: lyyra, lyömäsoittimet, kellot, kapustat jne. Siirtymätilanteet hoituvat monta kertaa helpommin laulellen yhdessä ja täten ei tarvita erillistä laulutuokiota. Erikseen on sitten suunnitellut  musiikkihetket. Tällöin liikutaan mielikuvien ja tunnelmien maailmassa itse, ystävä  tai aikuinen soittaen.
  7. Liikunta-aamuna lapset liikkuvat erilaisia liikunnallisia taitoja harjoittaen. Esterata voi olla ulkona tai sisällä. Liikkuminen painottuu meillä ulkoiluun, jolloin lapselle tarjotaan paljon vaihtoehtoja liikkua, leikkiä ryhmässä. Täten harjaantuu sosiaalisuus, omat taidot ryhmässä ja vuorovaikutus ystävän kanssa. Sisäliikuntaa on toki myös, mutta vähän rajoitetummin, koska meillä ei ole liikuntasalia.

Päivärytmi tukee lapsen turvallisuudentunnetta siten, että lapsi aina itsekin tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Aamupuuron jälkeen päivä alkaa ulkoilulla. Ulkoilusta tullaan sisälle aamupiiriin, jossa kokoonnumme isojen ja pienten aamupiireihin yhdessä kohtaamaan toisemme. Tämän jälkeen on viikkorytmin mukainen tekeminen ja vapaan leikin aika. Tontuntuvassa ruokaillaan noin klo 11.00. Ruokailun jälkeen ryhmä jakautuu ikäryhmittäin saduille. Sadun jälkeen varhaiskasvatuksessa 20 h/ viikko olevat lapset lähtevät ulos, josta heidät haetaan kotiin. Kokopäivälapset käyvät tuolloin päivälevolle. Välipala on noin klo 14.00. Iltapäivässä ei ole pedagogisia tuokioita, vaan se on enemmän yhdessäoloa, ulkoilua. Iltapäivässä painottuvat lapsilla palapelien ja eri lautapelien pelaaminen.Välipalan jälkeen lähdemme heti ulos, jossa olemme loppupäivän ja sieltä vanhemmat hakevat lapsensa kotiin.

Eri vuodenajat elävät vahvasti Tontuntuvassa. Se luo perustan koko toiminnallemme ja arjen tekemisille. Vuodenaikojen mukaan vaihtuvat laulut, lorut ja sadut. Se juurruttaa lasta elämään ja havainnoimaan samalla ympäristöään, mitä luonnossa tapahtuu eri vuodenaikoina, ja mitä me teemme? Liikuntamuodot ulkona vaihtuvat  vuodenaikojen mukaan. Talvella hiihto kuuluu viikkorytmiimme sään ollessa suosiollinen. Eri vuodenajat ovat rikkaus monella eri tapaa ja se on tärkeää tuoda esille lapsille.