Arjen rytmit

Viikkorytmissä on päivän tekeminen mietitty siten, että lapsi saa joka päivä kokea onnistumisen hetkiä ja samalla oppia uusia taitoja ja asioita:

  1. Maalaus on märkäpaperimaalausta, jossa lapsi saa eläytyä värien kautta omaan taitteellisuuteensa. Maalauksessa lapsi saa lähteä seikkailulle värimaailmaan. Värit ovat nestemäisiä ja siten ne mahdollistavat vahvan elämyksen väreistä. Maalauksessa lapsi saa kokea onnistumisen iloa, koska jokainen osaa maalata omanlaisensa taideteoksen, ilman suorittamisen paineita. Maalaamme pienryhmissä/ toimintaryhmissä. Maalaus parantaa myös keskittymiskykyä ja antaa lapselle iloa kokeilemisen innostamana.
  2. Piirtämisessä käytämme mehiläisvahavärejä. Piirtämisessä lapsi kehittää silmän ja käden yhteistyötä, hienomotorista taitoaan hamottaa muotoja. Jokainen lapsi piirtää oman ikätasonsa mukaisia piirustuksia. Lapsi piirtää omaa kehitystään.
  3. Muovailussa on käytössä mehiläisvaha muovailuvahat. Lapsen muotoamisen taidot kehittyvät, kun ensin muovailuvaha tulee lämmittää pehmeäksi ja vasta sitten siitä voi muovailla esim. ihmisiä, eläin- tai satuhahmoja, riippuen kulloisestakin vuodenajasta tai teemasta.  Muovaillessa jokainen lapsi kehittää omia muotoamisen voimiaan ja sorminäppäryyttään. Tämä kehittää myös lapsen keskittymiskykyä ja pitkäjännitteisyyttä, koska mehiläisvahalla muovailu vaatii aikaa.
  4. Leipomisessa pääsevät myös toteutumaan lapsen muotoamisen taidot. Leipomispäivänä leivomme usein pullaa jälkiruoaksi. Eri vuodenjuhlat antavat myös erilaisia aiheita pullan leipomiseen, sekä tietenkin joulupiparit kuuluvat jo perinnekasvatukseen. Leipominen juurruttaa lasta arkeen ja perinteeseen.
  5. Retkipäivä tukee luontokasvatusta etenkin isommilla eli eskareilla ja viskareilla. Luonnossa liikkuminen ja leikkiminen lisää lapsen liikkumisen mahdollisuuksia eri tavalla kuin piha-alueella. Se juurruttaa lapsen omaa luontoyhteyttä. Ympäristön hahmottaminen ja siellä olevat erilaiset elementit kuuluvat luontoon. Tutkiminen ja elämän ihmettely toteutuu hyvin retkien lomassa. Lapsi rauhoittuu luonnossa ja saa siitä voimaa.
  6. Musiikki kuuluu päiväkodissamme jokaiseen päivään. Erilaiset laulut eri hetkiin rauhoittavat lasta, sekä luovat turvallisuutta ja iloa päivään. Lapsi on helppo tavoittaa pienellä laululla tai soitolla. Eri vuodenajat antavat paljon mahdollisuuksia pitkin vuotta laulaa erilaisia lauluja lasten kanssa. Siirtymätilanteet hoituvat monta kertaa helpommin laulellen yhdessä, täten ei tarvita erillistä laulutuokiota. Toki vuodenaikojen mukaan arkeemme kuuluvat suunnitellut  musiikkihetket. Tällöin mielikuvien ja tunnelmien mukaan eläydytään erilaatuisten soittimien ääniin ja niiden kanssa musisointiin.
  7. Liikunta kuuluu meillä jokaiseen päivään, etenkin ulkona piha-alueellamme. Lapset liikkuvat erilaisia liikunnallisia taitoja harjoittaen eri vuodenaikojen mukaan, tai sitten heille on suunniteltu erilaisia liikuntaleikkejä pihalle. Liikkuminen painottuu meillä ulkoiluun, jolloin lapselle tarjotaan paljon vaihtoehtoja liikkua ja leikkiä ryhmässä. Täten harjaantuu myös sosiaalisuus, omat taidot ryhmässä ja vuorovaikutus ystävien kanssa. Sisäliikuntaa on toki myös, mutta vähän rajoitetummin, koska meillä ei ole liikuntasalia.

Lapsen turvallisuudentunnetta tuetaan sillä, että lapsi sisäistää helposti päivärytmin eri toimintoineen ja siirtymineen.  Aamupuuron jälkeen päivä alkaa ulkoilulla. Ulkoilusta tullaan sisälle aamupiiriin, jossa kokoonnumme isojen ja pienten aamupiireihin yhdessä kohtaamaan toisemme. Tämän jälkeen on viikkorytmin mukainen tekeminen ja samaan aikaan osalla vapaan leikin aika. Tontuntuvassa ruokaillaan noin klo 11.00. Ruokailun jälkeen ryhmä jakautuu ikäryhmittäin saduille. Sadun jälkeen kokopäivähoidossa olevat lapset käyvät päivälevolle. Välipala on noin klo 14.00. Iltapäivä painottuu enemmän  yhdessäoloon ja  ulkoiluun. Iltapäivässä painottuvat myös lapsilla palapelien ja eri lautapelien pelaaminen.Välipalan jälkeen lähdemme heti ulos, jossa olemme loppupäivän, ja sieltä vanhemmat hakevat lapsensa kotiin.

Eri vuodenajat elävät vahvasti Tontuntuvassa. Se luo perustan koko toiminnallemme ja arjen tekemisille. Vuodenaikojen mukaan vaihtuvat laulut, lorut ja sadut. Se juurruttaa lasta elämään ja havainnoimaan samalla ympäristöään, mitä luonnossa tapahtuu eri vuodenaikoina, ja mitä me teemme? Liikuntamuodot ulkona vaihtuvat  vuodenaikojen mukaan. Eri vuodenajat ovat rikkaus monella eri tapaa ja se on tärkeää tuoda esille lapsille.