Yleistä

Steinerpedagogiikan perusajatus on kunnioittaa lapsuutta. Tärkein lapsen tekeminen, leikki, kuuluu jokaiseen päivään. Sille annetaan aikaa ja sopivat luonnonmukaiset materiaalit toteuttaa omaehtoista, vapaata mielikuvitusleikkiä. Lapsi tarvitsee rikasta leikin aikaa lapsuudessaan, kasvaakseen tasapainoiseksi ihmiseksi. Leikissä lapsi työstää koko kehityksensä eri osa-alueita. Lapsi oppii maailmaa ja siinä olemista leikin, tutkimisen ja oivaltamisen kautta.

Turvallinen ja läsnäoleva aikuinen on kantava ajatus pedagogiikassamme. Aikuisen kiinnostus lapseen ja hänen kehitykseensä kattaa koko arjen. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on erilaiset taidot ja oppimisen kohteet. Huolehtiva ja sensitiivinen aikuinen on lapselle turva. Lapsen lapsuutta kunnioitetaan hänen omalla laadullaan. Turvallinen aikuinen  uskaltaa asettaa myös lapselle rajat, jotta arki olisi toimivaa ja lapsella hyvä olla ystävien kanssa. Kasvuympäristö on lapselle suojaisa, rauhallinen paikka. Aikuinen on osa kasvuympäristöä, koska pieni lapsi oppii kaiken jäljitellen. Eri aisteja tuetaan puhtailla, luonnonmateriaaleista tehdyillä leluilla, huonekaluilla ym. materiaaleilla. Lapsuuteen kuuluu ilo, huolettomuus, rauha, lämpö ja turvallisuus.

Steinerpäiväkodissa asiat opitaan tekemisen kautta: muovailu, piirtäminen, maalaaminen, musisointi, leipominen kuuluvat viikkorytmiin. Jokainen lapsi tekee asioita oman taitonsa mukaisesti, lapselta ei vaadita sellaisia tietoja tai taitoja, mihin hän ei vielä kykene. Jokaisesta päivästä tulisi jäädä mieleen ilo ja yhdessäolo, yhteisöllisyys.

Yksityiset päiväkodit ovat palveusetelipäiväkoteja, täten perheiden omavastuuosuus eli päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisissa yksiköissä. Perheen tulee hakea kaupungilta palveluseteliä sen jälkeen, kun lapsi on hyväksytty Tontuntupaan ja perheen kanssa on tehty palvelusopimus. Hakiessanne varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodistamme, tulee teidän samalla valita tuntivälys,jonka mukaan omavastuuosuus lasketaan perheen tulojen mukaan. Jokainen perhe valitsee lapselleen sen tuntivälyksen, jonka mukaisesti lapsi on hoidossa arkisin. Katso tarkemmat tuntivälykset Lappeenrannan kaupnungin varhaiskasvtuksen verkkoasioinnin sivuilta. Samat tuntivälykset ovat meillä käytössä kuin kunnallisissa yksiköissä.

Päiväkodissamme on tärkeää:

  • Kodikas, rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö
  • Yhteistyö vanhempien kanssa, yhteisöllisyys
  • Lapsen itsetunnon tukeminen, yksilöllisyyden kunnioittaminen
  • Hyvät käytöstavat, toisen kunnioittaminen
  • Sadut, lorut, runot, laulut eri vuodenaikoina kuuluvat jokaiseen päivään
  • Lapsilähtöinen arki; lapsi oppii asioita tutkimalla, kokemalla, oivaltamalla ja itse tehden
  • Arkea päiväkodissamme tukee; päivä-, viikko- ja kuukausirytmi, johon kuuluvat vuodenkiertokulun erilaiset juhlat ja lasten omat syntymäpäiväjuhlat
  • Omassa keittiössämme valmistettu luomukasvisruoka, joka tukee lapsen kehitystä.
  • Luonnonmateriaalit kaikessa tekemisessä ja leikkimateriaaleissa.
  • Kestävä kehitys ja kierrättäminen, luonnon kunnioittaminen