Yleistä

Steinerpedagogiikan perusajatus on vaalia lapsuutta. Antaa lapselle elämyksiä, kokemuksia, yhdessäolon hetkiä. Tärkein lapsen tekeminen, leikki, kuuluu jokaiseen päivään. Sille annetaan aikaa ja sopivat materiaalit toteuttaa omaehtoista, vapaata mielikuvitusleikkiä. Lapsi tarvitsee rikasta leikin aikaa lapsuudessaan, kasvaakseen tasapainoiseksi ihmiseksi. Leikissä lapsi työstää koko kehitystään eri osa-alueilla. Lapsi oppii maailmaa ja siinä olemista leikin ja tutkimisen, oivaltamisen avulla. Lapsi on leikki ja leikki on lapsi.

Myös välittävä, turvallinen aikuinen on kantava ajatus pedagogiikassa. Aikuisen kiinnostus lapseen ja hänen kehitykseensä kattaa koko arjen. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on erilaiset vaatimukset ja taidot. Huolehtiva ja rakastava aikuinen on lapselle turva. Lapsen lapsuutta kunnioitetaan hänen omalla laadullaan. Kasvuympäristö on lapselle suojaisa, rauhallinen paikka. Aikuinen on osa kasvuympäristöä, koska pieni lapsi oppii kaiken jäljitellen. Eri aisteja tuetaan puhtailla, luonnonmateriaaleista tehdyillä leluilla, huonekaluilla ym. materiaaleilla. Lapsuuteen kuuluu ilo, huolettomuus, rauha, lämpö ja välittömyys.

Steinerpäiväkodissa asiat opitaan tekemisen kautta: muovailu, piirtäminen, maalaaminen, musisointi, leipominen kuuluvat viikkorytmiin. Jokainen lapsi tekee asioita oman taitonsa mukaisesti, ei lähdetä vaatimaan lapselta sellaista tekemistä, mihin hän ei vielä kykene taidoiltaan. Perusrytmi arjessa on kantava asia. Joka päivä eri- ikäisille lapsille on omat satunsa, kolmessa pienryhmässä. Kaikki pedagoginen tekeminen on keskitetty aamupäivään, koska osa lapsista lähtee kotiin puolipäivästä. Iltapäivä on yhteistä leikkiä ja ulkoilua. Jokaisesta päivästä tulisi jäädä mieleen ilo ja yhdessäolo.

Henkilökuntaa on neljä kasvatusvastuullista kasvattajaa, keittäjä ja laitosapulainen. Välillä meillä on myös eri oppilaitoksista työharjoittelijoita apuna ja työtä oppimassa kanssamme. Päiväkodissamme valmistetaan itse ruoka ja se on luomukasvis-ruokaa.

Päiväkodilla on vielä tämän toimintakauden ostopalvelusopimus Lappeenrannan kaupungin kanssa ja täten kaupunki perii asiakkailta kunnallisen varhaiskasvatuksen mukaisen maksun. Elokuusta 1.8.2017 lähtien maksu on perustunut perheen valitsemaan tuntivälykseen, jonka mukaan valitaan lapselle tarvittava hoitoaika/ kk ja sen mukaisesti perhettä laskutetaan. Yksityiset päiväkodit muuttuvat 1.8.2018 alkaen palvelusetelipäiväkodeiksi. Tästä saatte lisää tietoa päiväkodin johtajalta.

Päiväkodissamme on tärkeää:

 • Kodikas, rauhallinen ja turvallinen päivähoitopaikka
 • Rajat ja rakkaus toiminnassa
 • Perusturvallisuutta tukeva hoitopaikka,jossa on turvalliset ihmissuhteet/pysyvyys.
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Lapsen itsetunnon tukeminen
 • Sadut, lorut, runot, laulut eri vuodenaikoina
 • Vuoden kiertokulun juhlat
 • Osaava, vastuullinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta
 • Lapsi on ajatteleva, tunteva ja tahtova yksilö
 • Lasta ei tarvitse opettamalla opettaa, vaan hän oppii asioita tutkien, tehden, oivaltaen ja kokien
 • Arkea päiväkodissa tukee päivä-, viikko- ja kuukausirytmi, johon kuuluvat vuodenkiertokulun erilaiset juhlat ja lasten omat syntymäpäiväjuhlat
 • Yksilöllisyyden kunnioittaminen
 • Omassa keittiössä valmistettu luomukasvisruoka, joka tukee lapsen kehitystä.
 • Luonnonmateriaalit kaikessa tekemisessä ja leikeissä. Luonnon kunnioittaminen.
 • Kestävä kehitys ja kierrättäminen!
 • Hyvät käytöstavat!
 • Steinerpedagogiikka yleisesti