Yleistä

Steinerpedagogiikan perusajatus on vaalia lapsuutta, antaa hänelle elämyksiä, kokemuksia ja yhdessäolon hetkiä. Tärkein lapsen tekeminen, leikki, kuuluu jokaiseen päivään. Sille annetaan aikaa ja sopivat luonnonmukaiset materiaalit toteuttaa omaehtoista, vapaata mielikuvitusleikkiä. Lapsi tarvitsee rikasta leikin aikaa lapsuudessaan, kasvaakseen tasapainoiseksi ihmiseksi. Leikissä lapsi työstää koko kehityksensä eri osa-alueita. Lapsi oppii maailmaa ja siinä olemista leikin, tutkimisen ja oivaltamisen kautta.

Turvallinen ja läsnäoleva aikuinen on kantava ajatus pedagogiikassamme. Aikuisen kiinnostus lapseen ja hänen kehitykseensä kattaa koko arjen. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on erilaiset taidot ja oppimisen kohteet. Huolehtiva ja rakastava aikuinen on lapselle turva. Lapsen lapsuutta kunnioitetaan hänen omalla laadullaan. Turvallinen aikuinen on myös sellainen, joka uskaltaa asettaa lapselle rajat, jotta arki olisi toimivaa ja lapsella hyvä olla ystävien kanssa. Kasvuympäristö on lapselle suojaisa, rauhallinen paikka. Aikuinen on osa kasvuympäristöä, koska pieni lapsi oppii kaiken jäljitellen. Eri aisteja tuetaan puhtailla, luonnonmateriaaleista tehdyillä leluilla, huonekaluilla ym. materiaaleilla. Lapsuuteen kuuluu ilo, huolettomuus, rauha, lämpö ja välittömyys.

Steinerpäiväkodissa asiat opitaan tekemisen kautta: muovailu, piirtäminen, maalaaminen, musisointi, leipominen kuuluvat viikkorytmiin. Jokainen lapsi tekee asioita oman taitonsa mukaisesti, lapselta ei vaadita sellaisia tietoja tai taitoja, mihin hän ei vielä kykene. Pedagoginen tekeminen on keskitetty aamupäivään, koska osa lapsista lähtee kotiin puolipäivästä. Iltapäivä on yhteistä leikkiä ja ulkoilua. Jokaisesta päivästä tulisi jäädä mieleen ilo ja yhdessäolo.

Henkilökuntaa on kolme kasvatusvastuullista kasvattajaa, laitoshuoltaja, joka työskentelee myös lapsiryhmässä jatkuvasti apuna, sekä päiväkotimme oma keittäjä. Meillä on välillä eri oppilaitoksista työharjoittelijoita apuna ja työtä oppimassa kanssamme. Päiväkodissamme valmistetaan itse luomukasvisruokaa.

Yksityiset päiväkodit ovat palveusetelipäiväkoteja, täten perheiden omavastuuosuus eli päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisissa yksiköissä. Perheen tulee hakea kaupungilta palveluseteliä sen jälkeen, kun lapsi on hyväksytty Tontuntupaan ja perheen kanssa on tehty palvelusopimus. Hakiessanne varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodistamme, tulee teidän samalla valita tuntivälys,jonka mukaan omavastuuosuus lasketaan perheen tulojen mukaan. Jokainen perhe valitsee lapselleen sen tuntivälyksen, minkä mukaan lapsi on hoidossa arkisin. Katso tarkemmat tuntivälykset Lappeenrannan kaupnungin varhaiskasvtuksen verkkoasioinnin kautta. Samat tuntivälykset ovat meillä käytössä kuin kunnallisissa yksiköissä.

Päiväkodissamme on tärkeää:

 • Kodikas, rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö
 • Rajat ja rakkaus toiminnassamme
 • Perusturvallisuutta tukeva hoitopaikka,jossa on turvalliset ja pysyvät  ihmissuhteet.
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Lapsen itsetunnon tukeminen
 • Sadut, lorut, runot, laulut eri vuodenaikoina kuuluvat jokaiseen päivään
 • Osaava, vastuullinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta
 • Lapsilähtöinen arki; Lapsi oppii asioita tutkimalla, kokemalla, oivaltamalla ja itse tehden
 • Arkea päiväkodissamme tukee; päivä-, viikko- ja kuukausirytmi, johon kuuluvat vuodenkiertokulun erilaiset juhlat ja lasten omat syntymäpäiväjuhlat
 • Yksilöllisyyden kunnioittaminen
 • Omassa keittiössämme valmistettu luomukasvisruoka, joka tukee lapsen kehitystä.
 • Luonnonmateriaalit kaikessa tekemisessä ja leikkimateriaaleissa. Luonnon kunnioittaminen.
 • Kestävä kehitys ja kierrättäminen!
 • Hyvät käytöstavat!
 • Steinerpedagogiikka yleisesti