Esikoulu

Esikouluikäiset lapset ovat tässä samassa 2-6-vuotiaiden lasten sekaryhmässä. Heitä on eri vuosina eri määrä.  6-vuotiailla on omia kädentaitoja tai kodintöihin liittyviä askareita eri päivinä. Esikoululaiset työstävät omaan vihkoonsa omia piirroksiaan tai tarinan mukaan tehtäviä töitä. He tekevät käsitöitä syksystä lähtien eripituisina projekteina. Edelleen heidänkin tärkein tekemisensä arjessa on leikki, jossa he käyttävät erilaisia suunnittelun ja toteuttamisen  taitojaan hyödyksi, oppien samalla eri orientaatioiden asioita yhdessä oivaltaen. Esikoululaisen itsetunnolle on tärkeää saada kokea olevansa ryhmässä isoin ja taitavin. Heidän kykynsä huomioida pienempiään kehittyy tällaisessa sekaryhmässä. He ovat pienemmille monessa asiassa esimerkkejä, he auttavat ja opastavat pieniä. Pienille on suuri kokemus saada seurata isompien osaamista ja oppimista. Jäljittelyn ja esimerkin voima on täten arjessamme suuri.

Liikunta on lisänä kaikessa oppimisessa ja se on yksi suuri osa esioppilaan elämää.  Esiopetus pohjautuu steinerpedagogiseen -sekä Lappeenrannan kaupungin  esiopetussuunnitelmaan.  Päiväkodin yksikön omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan  on sisälletty  oma esiopetussuunnitelmamme. Esiopetuspaikkaa haetaan Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin linkin kautta sähköisesti. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tällöin kaavakkeeseen täytetään  esiopetus + varhaiskasvatus kohta. Varhaiskasvatusta haetaan esiopetuksen lisäksi sen tuntivälyksen mukaisesti, mikä on varhaisasvatuksen tarve arjessa. Tällöin lapsi on ikäänkuin kokopäivähoidossa päiväkodissamme, josta osa on esiopetusta ja osa varhaiskasvatusta.

Esiopetus on maksutonta ja se tapahtuu aamupäivisin 8.30 – 12.30 välisenä aikana. Sitä ennen ja tuon ajan jälkeen oleva hoito on varhaiskasvatusta, jota varten perheen tulee hakea varhaiskasvatusta tietty tuntimäärä/kk. Omavastuuosuus eli varhaiskasvatusmaksu määräytyy samalla tavalla kuin kunnallisissa yksiköissä, katso tarkemmin kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta.

Asiasta voitte kysyä lisää päiväkodin johtajalta: Minna Mansikka  040-1457474